最新消息橫幅

XÃ HỘI

 • Giải pháp của Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

  2024-05-06

  VIEW

 • Diễn biến kinh tế mới nhất ở Hải Phòng

  Thực trạng phát triển kinh tế Hải Phòng KUBET hiện nay: các ngành công nghiệp đa dạng đang bùng nổ, thương mại xuất nhập khẩu thịnh vượng, môi trường đầu tư ưu việt, đổi mới khoa học công nghệ bùng nổ, kinh tế tăng trưởng ổn định, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, cơ hội việc làm ngày càng tăng, kinh tế phát triển. sức sống thật dồi dào.

  2024-03-26

  VIEW

小廣告

00