最新消息橫幅

Giải pháp của Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024

日期:2024-05-06

文章引用自:

Tạo môi trường đầu tư KUBET, kinh doanh tốt
Tư tưởng chỉ đạo mà nghị quyết đề ra là: quán triệt toàn diện, chấp hành nghiêm chỉnh, đồng bộ, triển khai triệt để, hiệu quả, thiết thực các nghị quyết, kết luận của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ thị của Đảng. Thủ tướng. Bảo đảm quyền tự do thương mại của cá nhân, doanh nghiệp theo quy định của Hiến pháp 2013; Tạo môi trường kinh doanh tốt cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo KUBET. Các cải cách nhằm giảm số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng hoạch định chính sách; Trước khi đề xuất các quy định mới, sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến cá nhân, doanh nghiệp, cần tiến hành đánh giá tác động toàn diện dựa trên bằng chứng khoa học và thực tiễn. Thực hiện thận trọng các thủ tục lấy ý kiến; đảm bảo tham vấn rộng rãi với các đối tượng bị ảnh hưởng và tham gia đối thoại công khai để xây dựng sự đồng thuận. Không ban hành các quy định yêu cầu doanh nghiệp chia sẻ thông tin, dữ liệu vượt quá thẩm quyền và phạm vi quy định tại các văn bản pháp luật. Các công ty được yêu cầu chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật, thẩm quyền và phạm vi quản lý KUBET, đồng thời quy định rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan quản lý quốc gia trong việc bảo vệ thông tin, dữ liệu của công ty.
 

Đẩy mạnh tinh giản, phân quyền hành chính, đồng thời phân bổ nguồn lực KUBET, tăng cường giám sát, kiểm tra; nâng cao chất lượng thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính gây tốn kém cho người dân, doanh nghiệp. Giải quyết thủ tục hành chính đúng thời hạn và không áp đặt thêm yêu cầu, điều kiện nào lên doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế rõ ràng để bảo vệ cán bộ khi giải quyết các thủ tục đầu tư, thương mại trong trường hợp có sự thiếu nhất quán hoặc khác biệt về quy định giữa các văn bản pháp luật.
Duy trì và nhân rộng những kinh nghiệm chính sách tốt, tiên tiến của đất nước trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Xây dựng, hoàn thiện kịp thời các hệ thống, chính sách môi trường kinh doanh, linh hoạt thích ứng với các xu hướng phát triển mới như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
Nghị quyết đề xuất giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư và vận hành
, thích ứng với tình hình và xu hướng phát triển, cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh và nâng cao thứ hạng quốc tế của Trung Quốc. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tăng nhanh số lượng doanh nghiệp thành lập mới; Giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; Tăng số lượng doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; Giảm chi phí đầu tư và chi phí tuân thủ pháp luật trong đầu tư; và hoạt động điều hành; Giảm thiểu rủi ro chính sách; Củng cố niềm tin, tạo điểm tựa cho sự phục hồi và nâng cao khả năng phục hồi của doanh nghiệp KUBET.

Vào năm 2025, chúng tôi phấn đấu đạt được các thứ hạng về năng lực cạnh tranh sau:
 1. a) Phát triển bền vững (Liên Hợp Quốc-LHQ) thuộc nhóm nước dẫn đầu G50.
 2. b) Năng lực đổi mới sáng tạo (WIPO) đã được nâng cao ít nhất 3 cấp độ.
 3. c) Chính phủ điện tử (của Liên hợp quốc) được cải thiện ít nhất 5 cấp độ.
 4. d) Quyền tài sản của IPRI sẽ được tăng lên ít nhất 2 cấp.
 5. d) Hiệu quả logistics (LPI) của Ngân hàng Thế giới (WB) đã được cải thiện ít nhất 4 bậc.
 6. e) Tăng Năng lực Phát triển Du lịch và Lữ hành (TTDI) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lên ít nhất 2 cấp.
 7. g) Liên minh Viễn thông Quốc tế nằm trong top 30 về an ninh mạng KUBET.
Phấn đấu tăng số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường trên 10%.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2024 là phấn đấu tăng số lượng công ty gia nhập thị trường vào năm 2024 (thành lập mới và quay trở lại hoạt động) ít nhất 10% so với năm 2023; số lượng công ty rút khỏi thị trường vào năm 2024 sẽ tăng dưới 10. % so với năm 2023.
Về năng lực đổi mới của WIPO: Nâng thứ hạng của Nhóm Chỉ số Cơ sở hạ tầng Công nghệ Thông tin lên ít nhất 3 bậc; Cải thiện thứ hạng của Chỉ số Chất lượng Môi trường lên ít nhất 10 bậc;
Cải thiện thứ hạng của chỉ số đăng ký quyền tài sản trong bảng xếp hạng quyền tài sản của liên minh quyền tài sản lên ít nhất 2 bậc.
Cải thiện điểm số Chỉ số thông quan trong Bảng xếp hạng hiệu quả hoạt động hậu cần của Ngân hàng Thế giới ít nhất 0,2 điểm.
Về khả năng phát triển du lịch của Diễn đàn Kinh tế thế giới: nâng thứ hạng nhóm chỉ số ưu tiên du lịch lên ít nhất 5 bậc; nâng thứ hạng nhóm chỉ số cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch lên ít nhất 3 bậc.
Nâng cao khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp KUBET
Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ sẽ thực hiện các nhiệm vụ, chương trình chủ yếu sau:
Kiện toàn hệ thống chỉ tiêu và nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, kịp thời của bộ phận giám sát và bộ phận chịu trách nhiệm về các chỉ số.
 1. a) Chỉ định các bộ, cơ quan làm đầu mối phối hợp giám sát việc hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, phân công các bộ, cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm về nhóm chỉ tiêu và các chỉ số cấu thành:
- Cập nhật, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan của các tỉnh, thành phố, các bộ, Ủy ban nhân dân kịp thời đề xuất, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các cơ chế, chính sách, kế hoạch, nhiệm vụ; đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu.
- Tích cực liên hệ với các tổ chức quốc tế; thiết lập các kênh phối hợp để cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm đạt được sự đánh giá, xếp hạng khách quan, chính xác.
- Chủ trì, phối hợp xây dựng các chỉ tiêu, hệ thống báo cáo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan, đồng thời theo dõi hiện trạng và kết quả cải thiện của các chỉ tiêu được chỉ định KUBET.
 1. b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và các bộ, chính quyền địa phương có liên quan nghiên cứu điều chỉnh các chỉ tiêu thống kê đã công bố trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo để đảm bảo tuân thủ. với yêu cầu và thông lệ quốc tế.
        c) Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các chỉ tiêu thống kê cho nền kinh tế số.
Chính phủ sẽ tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chủ yếu sau:
 1. a) Loại bỏ những sai sót pháp lý trong việc thực hiện dự án đầu tư.
 2.  
          b) Nâng cao chất lượng cải cách Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh KUBET.
(3) Nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh đổi mới hoạt động kiểm tra nghiệp vụ hàng hóa, triển khai hiệu quả Cổng thông tin một cửa quốc gia.
 1. d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính.
 2. d) Nâng cao khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của doanh nghiệp.
 3. e) Hoàn thiện chính sách thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để đạt mục tiêu phát triển bền vững.
 4. g) Nâng cao chất lượng dịch vụ phát triển doanh nghiệp.
Luôn cập nhật và giải quyết những khó khăn, vấn đề trong kinh doanh ngay lập tức KUBET
Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Poker có thể được chơi như thế này! Làm thế nào một người mới có thể đánh bại một người chơi có kinh nghiệm trong vài giây

小廣告

00